Fehérvár Taxi

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve

Fehérvár Taxi Plusz Kft.

2. Az adatkezelő címe

8000 Székesfehérvár Kőrösi út 228

3. Az adatkezelő elérhetőségei

Központi e-mail cím: info@fehervartaxi.com

Központi telefonszám: +36-22-222-222

4. Az adatkezelés megnevezése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5. A kezelt adatok – jelenleg kiépítés alatt

  • A telefonon történő taxirendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: megrendelő neve, céges rendelés esetén cégnév, megrendelő telefonszáma. A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok.

  • A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.

  • A telefonon történt taxirendelés rögzített hanganyaga.

6. Az adatkezelés célja

  • A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése.

  • A taxirendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a pontos taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében tárolja.

  • A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében, a taxi szolgáltatáshoz tartozó utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítására szolgálnak. Személyes adatokat harmadik személyeknek/félnek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

  • A vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése.

7. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat, a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete 16.§ 3) bekezdésének rendelkezése alapján, a Fehérvár Taxi Plusz Kft. legalább 3 hónap időtartamig őrzi meg. 

A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának, vagy taxirendelés adatainak törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges.

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A megrendelő a módosítás hatálybalépését követő taxi megrendelésével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

9. Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Fehérvár Taxi Plusz Kft. a megadott adatokat a taxi szolgáltatással kapcsolatos marketing célra felhasználhatja. A rendeléskor megadott elérhetőségeken tájékoztatást küldhet a megrendelőnek újdonságokról, fejlesztésekről, akciókról.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

A Fehérvár Taxi Plusz Kft. a taxirendeléskor történő telefonbeszélgetéseket a Kormány 176/2015 számú rendeletében szereplő rendeleti kötelezettsége alapján rögzíti és tárolja. Erről szóló tájékoztatásnak a Fehérvár Taxi Plusz Kft. ezen tájékoztató szöveg nyilvános közzétételével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (3) bekezdése szerint tesz eleget.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az info@fehervartaxi.com e-mail címen.

Székesfehérvár 2018.10.01.